Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLangehaug, Malene
dc.date.accessioned2023-07-25T23:41:32Z
dc.date.available2023-07-25T23:41:32Z
dc.date.issued2023-06-02
dc.date.submitted2023-07-25T22:00:24Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3081380
dc.description.abstractStudien har hatt som formål å undersøke hvordan Helse Bergen jobber med å redusere sykefraværet og hvilken effekt har IA-avtalen hatt på arbeidet? For å svare på spørsmålet ble det brukt kvalitativ metode med dokumentanalyse og semi- strukturert intervju med nøkkelpersoner. Dokumentanalysen bygger på fire ulike dokumenter og er delt inn i tre fokusområder: redusering av sykefravær i arbeidslivet, sykefraværsarbeid på sykehus og hvordan jobber Helse Bergen jobber med sykefravær. Informantene består av individer fra foretaksverneombudet, personal- og organisasjonsavdelingen, leder av IA-arbeidet og enhetsleder. Før datainnsamlingen var fullført, ble det formulert tre forventninger som bygget på antakelsen om at ledelsen spiller en essensiell rolle i å redusere sykefraværet på arbeidsplassen. Forventning en motivasjon - Ledere har stor innvirkning på hvor motiverte de ansatte er i sitt arbeid. Å få hjelp, støtte og bli sett av sin leder er sentrale elementer for å forstå motivasjonen i organisasjonen. Forventning to endring og tilpasninger - Ledere spiller en sentral rolle i planlagte endringsprosesser, og det er ofte ledelse som er avgjørende for om slike endringsprosesser blir vellykkede. Forventning tre strategi og strategiske beslutninger - Ledelse blir forbundet med personer som innehar lederposisjoner og dermed beslutningsmyndighet. Dette innebærer at ledere spiller en sentral rolle i å forstå hvorfor og hvordan strategiske beslutninger bør tas. Funnene bekrefter forventingene. Både dokumentanalysen og studiens informanter påpeker at motivasjon er viktig for å lykkes med å redusere sykefraværet. Ledere i Helse Bergen tilbys kurs og veiledning om motivasjon for å opprettholde motivasjonen. Klinikkdirektører og divisjonsledere har jevnlige møter hvor de diskuterer hva som kan forbedres, og hva som allerede fungerer bra i enheten. Dette er et bevist valg Helse Bergen gjør for at endringsprosesser skal oppleves som vellykket. Studien har vist at Helse Bergen bruker nærværsarbeid som sin overordnede strategi for å redusere sykefraværet. Når ledelsen skal gjennomføre endringer og ta beslutninger som påvirker de ansatte, blir disse tatt i samråd med de ansatte.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectmotivasjon
dc.subjectinkluderende arbeidsliv
dc.subjectSykefravær
dc.subjectendring og tilpasninger og strategi og strategiske beslutninger
dc.subjectHelse Bergen
dc.titleMangfold av tiltak En case-studie av hvordan jobber Helse Bergen med å redusere sykefraværet, og hvilken effekt har IA-avtalen hatt på arbeidet
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-07-25T22:00:24Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nus731111
fs.subjectcodeAORG350
fs.unitcode15-12-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel