Show simple item record

dc.contributor.authorStople, Sander Berg
dc.date.accessioned2023-07-27T23:36:52Z
dc.date.available2023-07-27T23:36:52Z
dc.date.issued2023-06-02
dc.date.submitted2023-07-27T22:00:02Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3081713
dc.description.abstractKraftforsyning er en viktig del av hele samfunnet og den totale beredskapen i Norge. Det å ha god samordning og samarbeidsfunksjoner på plass er kritisk for å kunne sikre en robust form for sikkerhet og beredskap som angår kritisk infrastruktur1 . Det er mange aktører innen kraftsektoren som produserer kraftressurser fra ulike energikilder og andre som forvalter og leverer elektrisk kraft til diverse sektorer, næringer og individer. Samfunnet er svært avhengig av tilgang på kraftleveranse og kraftressurser for å fungere, hendelser som inntreffer kraftforsyningen er også noe som berører mange sektorer og forvaltningsområder. Samordning og koordinering mellom aktører på tvers av de mange sektorer, nivåer og bransjer er dermed viktig for å opprettholde denne samfunnsoppgaven og bidra til helhetlig energisikkerhet.
dc.description.abstractPower supply is an important part of the whole society and the total preparedness in Norway. To have good collaboration and coordinate functions in place, is critical in order to secure a robust form of security and preparedness which concerns critical infrastructure. There are many actors within the power sector which produce power resources from different energy sources and others who manage and deliver electrical power to various sectors, industries and individuals. Our society is highly dependent on the access to power resources and power delivery in order to properly function, events that occur in the power supply also affect many sectors and administrative areas. Collaboration and coordination between actors across many sectors, levels and industries are therefore crucial in order to maintain this societal task and contribute to holistic energy security
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectKBO
dc.subjectenergisikkerhet
dc.subjectNVE
dc.subjectforsyningssikkerhet
dc.subjectkraftberedskap
dc.titleÅ sikre kraftforsyning: måter å effektivt samordne kraftberedskap
dc.title.alternativeTo secure power supply: ways to effectively coordinate power preparedness
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-07-27T22:00:02Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap
dc.description.localcodeAORG350
dc.description.localcodeMASV-AORG
dc.subject.nus731111
fs.subjectcodeAORG350
fs.unitcode15-12-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record