Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSpidsø, Ingrid Vågen
dc.date.accessioned2024-02-09T08:27:08Z
dc.date.issued2023-12-01
dc.date.submitted2023-12-01T13:02:06Z
dc.identifierSOS360 0 MAO ORD 2023 HØST
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3116511
dc.descriptionPostponed access: the file will be accessible after 2024-12-01
dc.description.abstractI dette prosjektet så har jeg lyst til å se på å undersøke hvordan det blir jobbet med tilbakeføring av tidligere innsatte av de ulike etatene og organisasjonene. Datamaterialet er hentet gjennom semistrukturtert intervju og informantene mine var både tidligere innsatte og ansatte i offentlig og privat sektor som jobber med dette til vanlig. Dette prosjektet er basert på denne problemstillingen: «hvordan ulike etater og organisasjoner jobber og samarbeider om tilbakeføringen av tidligere straffedømte». Alle informantene som har deltatt i denne studien har hatt god kompetanse på tilbakeføring av innsatte. De har vist utrolig engasjement og vist mye kunnskap på området. Alle informantene hadde bakgrunn på feltet som enten tidligere innsatt eller en ansatt som jobber med tilbakeføring. Temaet «tilbakeføring av innsatte» er et veldig viktig tema og med dette prosjektet så har jeg forsøkt å sette lys på hvilke utfordringer som er der ute. Gjennom denne studien så har det kommet frem to hovedelementer. Det kommer det frem at det vanskeligste med å komme ut av fengsel er det å finne seg et trygt sted å bo uten rus og at den manglende oppfølgingen er med på å gjøre det vanskelig å holde seg unna rus. Nå hadde alle informantene i denne studien erfaringer med rus og kriminalitet rettet mot rus. Det som var interessant som kom frem gjennom denne studien er at informantene som kjente godt til innsiden på fengselet var at de så på dette som sitt hjem, de så på dette som tryggheten sin. De mener det er kjempevanskelig å komme ut å stå alene, når de i flere år har blitt fortalt hva de skal gjøre. De fleste mennesker er jo glad i rutiner og når dette er en rutine for de innsatte så er det forståelig at de mister boevnen. Det som er synd er at det ikke er noen som står og tar imot dem på utsiden, sånn at de kan skape seg sitt eget hjem i en egen bolig. Det kommer også tydelig frem at samarbeidet mellom de ulike aktørene kan bli mye bedre, det offentlige systemet sviker på samarbeidsfronten, mens de private organisasjonene har et godt rykte og folk virker fornøyd.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectSosiologi, fengsel, tilbakeføring, master
dc.titleTilbakeføring av innsatte. En kvalitativ undersøkelse om hvordan ulike etater og organisasjoner jobber og samarbeider om tilbakeføringen av tidligere straffedømte
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-12-01T13:02:06Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgaven
dc.description.localcodeSOS360
dc.description.localcodeMASV-SOS
dc.subject.nus732106
fs.subjectcodeSOS360
fs.unitcode15-11-0
dc.date.embargoenddate2024-12-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel