• Repressing or regulating? How African states control online activities 

      Lemaire, Pauline Marguerite (Doctoral thesis, 2023-12-06)
      Sosiale medier og internett har blitt sett på som gode verktøy for demokratisk deltakelse, som gjør det lettere for innbyggerne å delta i politikken og for kandidatene å nå ut til velgerne. Internett og sosiale medier byr ...