• Economic Inequality and Political Power in Norway 

      Mathisen, Ruben Berge (Doctoral thesis, 2023-03-03)
      Så lenge demokratiske styreformer har eksistert har folk diskutert om økonomisk ulikhet undergraver det demokratiske idealet om politisk likhet. Har borgere med vidt forskjellige økonomiske ressurser i virkeligheten lik ...