• Samepolitikkens plass i utviklingsprosesser i nord 

      Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per (Journal article; Peer reviewed, 2021)
      I løpet av de siste 30 årene har framveksten av Sametinget og andre samiske institusjoner løftet samepolitikken inn i en internasjonal urfolksdiskurs, hvor samiske rettigheter er styrket gjennom norsk støtte til internasjonale ...