• Sosial kapital -: hvor kommer det fra? 

   Jakobsen, Kristian Blixhavn (Master thesis, 2010-10-04)
   I denne masteroppgaven undersøker jeg ulike antagelser om hvor sosial kapital kommer fra, og hvordan den blir opprettholdt. Jeg jobber ut i fra følgende problemstilling: Hvor kommer sosial kapital fra? Ut i fra eksisterende ...
  • Å donere demokrati – en casestudie av donorstøttet sivilsamfunnsutvikling i Serbia 

   Thornes, Helene (Master thesis, 2010-06-03)
   Civil society support in democratizing countries has become a central focus of international donors during the last two decades. Yet, our understanding of the phenomenon and the possible consequences remains incomplete. ...