• NATO + Russland = Umulig? 

      Dessingthon, Scott Peter Nordsjø (Master thesis, 2021-07-02)
      Fra 16. Oktober 1962 til 28. Oktober 1962 holdt verden pusten. Krisen handlet om utplasseringen av atomvåpenraketter på Cuba. Den daværende amerikanske presidenten John F. Kennedy iverksatte en skipsblokade rundt øyen, og ...