Show simple item record

dc.contributor.authorNaseri, Zibaeng
dc.date.accessioned2015-06-18T11:47:29Z
dc.date.available2015-06-18T11:47:29Z
dc.date.issued2015-05-12
dc.date.submitted2015-05-12eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/10027
dc.description.abstractThis thesis focuses on two-valued and multi-valued orientation in the language of tabloid and quality newspapers in the U.S. This paper aims at answering the following research questions: Does the language of American tabloids illustrate more two-valued orientation than the language of American quality newspapers? Does the language of the quality newspapers illustrate more multi-valued orientation than the language of American tabloids? In order to investigate the expression of two-valued and multi-valued orientation, categories of the verbal expressions of these two concepts are used. To examine two-valued orientation, the categories include prepositions, words associated with essentialism, correlative conjunctions, pronouns and antonyms. Regarding multi-valued orientation, the categories consist dating, quantifying terms, to-me-ness and words associated with hesitation. The data is selected from two American tabloid newspapers and two American quality newspapers. The focus of the selection of articles is the coverage of the on-going conflict in Syria in August 2013. According to the obtained results, although the language of the selected quality papers showed less two-valued orientation, the difference seems to be relatively small. This small difference, however, could indicate a slight tendency towards two-valued orientation in the language of the tabloid newspaper. With regard to multi-valued orientation, the results did not provide conclusive evidence that the language of the quality newspapers illustrates more multi-valued orientation. The language of the tabloid newspapers, however, illustrated noteworthy multi-valued orientation.en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven fokuserer på språklige nyanserte og unyanserte uttrykksmåter hos tabloidaviser og kvalitetsaviser i USA. Denne oppgaven har som mål å svare på følgende problemstillinger: Er språkbruken mer unyansert i amerikanske tabloidaviser enn i amerikanske kvalitetsaviser? Viser språkbruken i kvalitetsavisene en mer nyansert uttrykksmåte enn språket i amerikanske tabloidaviser? For å kunne utforske måtene å uttrykke nyansert og unyanserte uttrykksmåter er det blitt anvendt kategorier av verbale uttrykk. For å undersøke unyanserte uttrykksmåter, inkluderer kategoriene preposisjoner, ord assosiert med essensialisme, korrelative konjunksjoner, pronomen og antonymer. Når det gjelder nyanserte uttrykksmåter, inneholder kategoriene dating, kvalifiserte vilkår, persepsjon og ord forbundet med nøling. Materialet er hentet fra to amerikanske tabloidaviser og to amerikanske kvalitetsaviser. Fokuset blir holdt på dekningen av den pågående syriakonflikten i August 2013. Ifølge de oppnådde resultatene virket forskjellene relativt små, selv om språkbruken i de valgte kvalitetsavisene viste mindre tendenser til unyanserte uttrykksmåter. Denne lille forskjellen kan imidlertid indikere en knapp tendens mot mer unyanserte uttrykksmåter i språkbruken hos tabloidavisene. Med hensyn til nyanserte uttrykksmåter viser ikke resultatene noen konkluderende bevis for at språkbruken i kvalitetsavisene viser mer nyanserte uttrykksmåter. Språkbruken i tabloidavisene viser derimot betydelig bruk av unyanserte uttrykksmåter.en_US
dc.format.extent542248 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.rightsCopyright the author. All rights reservedeng
dc.titleTwo-valued and Multi-valued Orientation in the American Press" : A contrastive linguistic study of American quality newspapers and tabloidseng
dc.typeMaster thesis
dc.description.degreeMaster i Engelsk
dc.description.localcodeMAHF-ENG
dc.description.localcodeENG350
dc.subject.humordAvisspråkno
dc.subject.humordSosiolingvistikkno
dc.subject.humordEngelsk språkno
dc.subject.nus711124eng
fs.subjectcodeENG350


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record