Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaarstad, Kjetil Olseneng
dc.date.accessioned2015-06-22T08:29:26Z
dc.date.available2015-06-22T08:29:26Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.date.submitted2015-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/10039
dc.description.abstractThis study describes Norwegian respondents' attitudes to two non-native varieties of English: Arabic- and Chinese English. 63 high school students filled in questionnaires after listening to six different speakers. A portion of the respondents also participated in a follow-up interview. The data showed that the respondents associated speakers of Arabic English with terrorism and speakers of Chinese English with tourism. On the dimensions of comprehensibility, competence, fluency and familiarity the results were ambiguous with no variety being consistently upgraded on all dimensions. Within the frame of work context the results were also unclear when comparing the two gender pairs. Another dominant finding was that female respondents were much more likely to provide answers which are more socially acceptable than male respondents were.en_US
dc.description.abstractDenne studien beskriver norske informanters holdninger til to varianter av engelsk: arabisk engelsk og kinesisk engelsk. 63 videregåendeelever svarte på spørreskjemaer etter å ha hørt på seks forskjellige talere. En del av disse informantene ble videre valgt ut til å være med på et intervju. Resultatene viser at informantene assosierer arabisk engelsk med terrorisme og kinesisk engelsk med turisme. I kategoriene forståelse, kompetanse, flyt og kjennskap var resultatene tosidige hvor ingen av variantene hadde en konsekvent fordel. Innenfor rammen av arbeidskontekst var resultatene uklare ved sammenligning av kjønnsparene. Et dominant funn var at kvinnelige informanter hovedsaklig avga svar som regnes som mer sosialt akseptable.en_US
dc.format.extent1361371 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.rightsCopyright the author. All rights reservedeng
dc.subjectArabic Englisheng
dc.subjectChinese Englisheng
dc.subjectAttitudeseng
dc.subjectNorwegian respondentseng
dc.subjectterrorismeng
dc.subjecttourismeng
dc.subjectcomprehensibilityeng
dc.subjectcompetenceeng
dc.subjectfluencyeng
dc.subjectfamiliarityeng
dc.subjectwork contexteng
dc.titleNorwegian attitudes to Arabic and Chinese Englishes. an attitudinal study of Norwegian attitudes to English varietieseng
dc.typeMaster thesis
dc.description.degreeMaster i Engelsk
dc.description.localcodeMAHF-ENG
dc.description.localcodeENG350
dc.subject.humordspråkferdigheternor
dc.subject.humordturismenor
dc.subject.humordterrornor
dc.subject.nus711124eng
fs.subjectcodeENG350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel