• Hemmelige kontrakter i dagligvaremarkedet 

      Gangstøe, Susanne Helen (Master thesis, 2019-07-09)
      I denne oppgaven tar jeg for meg kontraktene mellom produsenter og detaljister i dagligvaremarkedet. Jeg ønsker å studere forskjellen mellom observerbare og hemmelige innkjøpspriser og hvordan dette får innvirkning på ...