• Statens pensjonsfond - Utland: En tilstrekkelig stor hvilepute? 

      Gautesen, Espen (Master thesis, 2010-08-22)
      Denne utredningen presenterer en vurdering av hvorvidt den forventede øk-ningen i pensjonsutbetalingene er finanserbare. Vi ønsker samtidig å besvare om Statens pensjonsfond - Utland er tilstrekkelig stort til å demme opp ...