• Prising av opsjoner ved lineær programmering 

      Halvorsen, Trond Arne (Master thesis, 2007)
      En opsjon er en rettighet til å kjøpe eller å selge et underliggende verdipapir til en avtalt pris, på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Å investere i opsjoner er et relativt nytt fenomen i Norge, og interessen for hvordan ...