• Tapsaversjon i et konkurrerende Newsvendor-problem 

      Hektoen, Ola Helseth (Master thesis, 2016-06-01)
      I denne oppgaven utvides det klassiske Newsvendor-problemet til å gjelde for to tapsaverse selgere i samme marked. Formålet med oppgaven er å formulere et problem som er nærmere det problemet som virkelighetens «avisselgere» ...