• Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet 

      Qverneland, Helge (Master thesis, 2009-12-01)
      Denne oppgaven tar for seg kundemobiliteten i bankmarkedet. På grunnlag av en rapport fra Nordic Competition Authorities (2006) har jeg tatt for meg fem elementer som kan ha negativ innvirkning på kundemobiliteten i ...