• Eksklusivavtalar og investering 

      Sandvik, Håvard Mork (Master thesis, 2015-05-31)
      Ein eksklusivavtale er ein kontraktfesta klausul mellom aktørar på ulike ledd i ei vertikal verdikjede. Avtalen hindrar ein eller fleire aktørar frå å drive handel med andre enn den eksklusive partnaren. Eit døme er ein ...