• Sykefraværet og sammensetningen av arbeidsstyrken 

      Thormodsæter, Stian Benonisen (Master thesis, 2011-06-22)
      Formålet med denne empiriske oppgaven er å undersøke om variasjonen i sykefraværet over konjunktursyklusene skyldes endringer i sammensetningen av arbeidsstyrken. Sykefraværet kan vises å være negativt korrelert med ...