• En stressindeks for den norske banksektoren 

      Winje, Hanna (Master thesis, 2013-06-02)
      Stress i banksektoren defineres som en forstyrrelse i bankenes normale virksomhet. Det vil for beslutningstakere være nyttig å ha et helhetlig inntrykk av hvor høyt stressnivået i de norske bankene er i en historisk kontekst. ...