• Risiko innen boligeiendomsutvikling 

      Strand Larsen, Pål (Master thesis, 2013-12-02)
      Denne oppgaven fordyper seg i boligeiendomsutvikling. Oppgaven har fokus på risiko innenfor sektoren, og lønnsomhet til ulike eierstruktur, når en tar hensyn til risiko. Det er også sett på boligeiendomsutvikling samvariasjon ...