• Intuitiv tenking og pro-sosial åtferd: Ein meta-analyse 

      Reigstad, Amanda Grindheim (Master thesis, 2017-07-01)
      Denne oppgåva freistar å undersøkje samanhengen mellom intuisjon og to typar pro-sosial åtferd, samarbeid og altruisme. Dette er ein test på Social Heuristics Hypothesis, ein teori som predikerer ein positiv effekt av ...