Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMikki, Susanneeng
dc.date.accessioned2015-07-06T09:47:41Z
dc.date.available2015-07-06T09:47:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-7293-054-6
dc.identifier.isbn978-82-7293-055-3
dc.identifier.issn1894-4701
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/10129
dc.description.abstractMålet med denne rapporten er å synliggjøre universitetets publiseringsaktivitet over tid og i sammenlikning med norske breddeuniversitet. Bibliometriske mål anvendes gjerne som resultatindikatorer og er et uttrykk for den forskningen som ble formidlet gjennom vitenskapelig publisering. Analysene blir i det perspektivet nyttig som evaluerings- og styringsverktøy. I rapporten presenteres hovedsakelig resultater basert på den norske publiseringsindikatoren og dens nåværende modell for beregning av publikasjonspoeng. Primært hentes grunnlagsdata fra DBHs hjemmeside. For mer detaljerte analyser vedrørende kjønn, alder og stillingskategori, formidling og sampublisering, nedlastes eller bestilles grunnlagsdata fra CRIStin direkte. For analysen vedrørende åpen publisering benyttes data fra Directory of Open Access Journals (DOAJ). Rapporten omfatter et generelt kapittel om publiseringsaktiviteten ved UiB i et nasjonalt perspektiv, så følger egne kapitler for hvert av fakultetene og Universitetsmuseet. Det understrekes at en bibliometrisk analyse ikke kan erstatte en fagfelleevaluering, men belyser publiseringsmønstre basert på faktiske tall. Særlig når det gjelder bruk av publikasjonspoeng som indikator, er det mange forbehold, og det er viktig å understreke at det ikke må trekkes noen bastante konklusjoner om den vitenskapelige kvaliteten ved de ulike enhetene.no_NO
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.relation.ispartofVitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergennob
dc.relation.ispartofNr 3nob
dc.subjectbibliometrinob
dc.subjectvitenskapelig publiseringnob
dc.titleVitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen: Publiseringsstatistikk 2005-2014eng
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320::Bibliometri: 324nob


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel