Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFrøiland, Henriette Bjergaeng
dc.date.accessioned2015-08-10T07:44:35Z
dc.date.available2015-08-10T07:44:35Z
dc.date.issued2015-05-19
dc.date.submitted2015-05-19eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/10250
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke kjønnsforskjellen i sykefravær i Norge. Kvinner har betydelig høyere sykefravær enn menn, og kjønnsforskjellen har økt parallelt med kvinners inntog på arbeidsmarkedet. Det har blitt forsket mye på kjønnsforskjellen i sykefravær i Norge, hvor det har blitt forsøkt å finne forklaringer og løsninger på fenomenet. Graviditet trekkes frem som en viktig forklaring, men denne kan ikke forklare hele kjønnsforskjellen, da det også eksisterer en betydelig kjønnsforskjell blant ikke-gravide. Denne oppgaven har som hensikt å undersøke den doble byrde. Dette er èn av forklaringene til kjønnsforskjellen i sykefravær i Norge som har blitt fremhevet i tidligere forskning og i mediebildet. Forklaringen om den doble byrde tar utgangspunkt i at yrkesaktive kvinner bruker nesten dobbelt så mye tid på arbeid som menn og vil derfor ha en større total arbeidsbyrde (Kostøl og Telle 2011). Tidligere forskning på den doble byrde har vist motstridende funn, og dette åpner for videre forskning. Da formålet er å undersøke kjønnsforskjellen i sykefravær i Norge med fokus på dobbeltarbeid, identifiseres dobbeltarbeid indirekte ved å operasjonalisere den doble byrde med barn. I oppgaven anvendes en fast effekt modell hvor man undersøker alle yrkesaktive norske kvinner og menn som får sin førstefødte i perioden 1995-2006. På denne måten kan man studere deres sykefravær før, under og etter fødsel. Oppgaven kontrollerer videre for flere barn i samme periode. Ved å følge de samme individene over tid, kan man finne ut hvorvidt barn og dobbeltarbeid fører til økt sykefravær hos norske kvinner og menn. Ifølge dobbel byrde- forklaringer vil det være en positiv sammenheng mellom barn og sykefravær hos yrkesaktive kvinner. Funnene i oppgaven viser at kvinners sykefravær øker når de blir gravide og fortsetter å øke gjennom graviditeten. Sykefraværet for gravide har økt betydelig i nyere perioder sammenlignet med tidligere perioder. Denne økningen synes ikke å ha en sammenheng med kvinners økende alder ved første fødsel. Funnene viser nemlig at det er de yngre gravide som har det høyeste sykefraværet. Videre viser funnene at kvinners sykefravær øker etter første barn og muligens flere barn. Menn sitt sykefravær er mer eller mindre uforandret når de blir fedre. Denne oppgaven finner støtte til at norske kvinners dobbeltarbeid delvis kan forklare kjønnsforskjellen i sykefravær. Antall ord i oppgaven: 25.319 (6.581)en_US
dc.format.extent1099837 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.rightsCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.subjectsykefraværeng
dc.subjectkjønneng
dc.subjectyrkesaktive kvinnereng
dc.subjectdobbeltarbeideng
dc.titleKjønnsforskjeller i sykefravær. En kvantitativ studie av kvinners høye sykefravær med fokus på kvinners dobbeltarbeideng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersion
dc.description.degreeMaster i Sosiologi
dc.description.localcodeSOS360
dc.description.localcodeMASV-SOS
dc.subject.nus732106eng
fs.subjectcodeSOS360


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel