Now showing items 21-40 of 99

   Subject
   VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Algoritmer og beregnbarhetsteori: 422 [5]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Databaser og multimediasystemer: 428 [3]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Kommunikasjon og distribuerte systemer: 423 [1]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Kunnskapsbaserte systemer: 425 [1]
   VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Matematisk modellering og numeriske metoder: 427 [2]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Sikkerhet og sårbarhet: 424 [5]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Simulering, visualisering, signalbehandling, bildeanalyse: 429 [2]
   VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Systemutvikling og -arbeid: 426 [4]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Teoretisk databehandling, programmeringsspråk og -teori: 421 [21]
   VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Teoretisk databehandling, programmeringsspråk og -teori: 421 [1]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410 [2]
   VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Matematikk: 410 [3]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410::Logikk: 416 [1]
   VDP::Matematikk: 410 [1]
   VDP::Mathematics and natural science: 400 [5]
   VDP::Mathematics and natural science: 400::Basic biosciences: 470 [2]
   VDP::Mathematics and natural science: 400::Basic biosciences: 470::Cell biology: 471 [1]
   VDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science [1]
   VDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420 [10]
   VDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420:: System development and system design: 426 [1]