• Utvikling og portering av Java ME applikasjoner 

      Haugen, Thomas Rene Vervik (Master thesis, 2008-06-02)
      Ved utvikling av mobilapplikasjoner i Java ME møter man anderledes utfordringer enn ved mer tradisjonell utvikling av skrivebordsapplikasjoner og/eller webbaserte applikasjoner. Denne oppgaven tar for seg disse forskjellene ...