• Augmented Reality in First Aid Training 

      Frøland, Tord Hettervik (Master thesis, 2019-01-25)
      For å få høygradserfaringer med å håndtere ulykker, er det nødvendig med live-trening. De må gjennomføres periodisk og er viktige i mange organisasjoner, men er dyre å sette opp. Nåværende metoder brukt i live-trening for ...