• Naturlige nettverk 

      Vatshelle, Martin (Master thesis, 2008)
      En innføring i naturlige nettverk. Vi forklarer og diskuterer begrepet naturlige nettverk og vurderer hvilke nettverk som bør kalles naturlige. Vi ser på forskjeller og likheter mellom tilfeldige, planlagte og naturlige ...