Show simple item record

dc.contributor.authorSinnes, Svein Toreeng
dc.date.accessioned2015-08-21T11:07:42Z
dc.date.available2015-08-21T11:07:42Z
dc.date.issued2015-06-08
dc.date.submitted2015-06-08eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/10327
dc.description.abstractDialogue and discourse in science classrooms have been well studied, and multiple articles have been written about both challenges and opportunities related to classroom dialogue between teacher and students. In my master's thesis, I have focused particularly on practical work and teacher's guidance of student groups. This subject is relevant for everyone who is a teacher in science, but also other school subjects that involves practical work. In this thesis, my aim was to describe how the teacher proceeds in order to facilitate student learning during practical work. I will give an account for different thematic foci and the changing between them. My method has been a qualitative research of a science class consisting of students in general studies in a public upper secondary school. Thirteen students, divided into three groups, and two teachers took part in the studied dialogues. The raw data for this study consisted of videotaped recordings by a camera that one student on each group was wearing. The three different foci that were observed in the dialogues were the apparatus, observations and explanation of phenomena. There were observed nine different patterns that appeared when the focus was changed, and these are described as tracks. Five of the tracks lead away from explanations, two tracks lead away from the apparatus and two lead away from observations. The teacher's open-mindedness is reported as a key factor for the success of the dialogue and a point is made about full or partial explanations. This thesis also presents a few thoughts about the term "correctiveness" and its use in school and in this paper, why changing of foci makes up a guidance-dance, that the teacher's open-mindedness should be more than superficial and why asking for partial explanations seems to be more efficient than asking for full explanations.en_US
dc.description.abstractDet finnes relativt mye forskning på dialog og diskurs i klasserommet. Flere publiserte forskningsartikler tar for seg både utfordringer og muligheter som kan knyttes til klasseromsdialog mellom lærer og elever. Dette studiet har fokusert spesifikt på praktisk arbeid og lærers veiledning av elevgrupper. Dette temaet er relevant for alle lærere som underviser i fysikk og naturfag, men også for lærere som underviser i kjemi, biologi og andre fag som benytter praktisk arbeid. Målet med oppgaven er å beskrive hvordan læreren går frem for å gi støtte til elevenes forståelsesutvikling i forbindelse med praktisk arbeid. Det vil bli redegjort for ulike samtaletematiske fokus og vekslingen mellom disse. Studiet ble gjennomført som et kvalitativt observasjonsstudium av en naturfagsklasse på studiespesialiserende studieretning ved en offentlig videregående skole. Totalt tretten elever fordelt på tre grupper og to lærere deltok i de studerte veiledningssamtalene. Datamaterialet ble samlet inn ved hjelp av videoopptak med kameraer som én elev på hver gruppe hadde på seg. De tre ulike fokusene som veiledningens tematiske fokus vekslet mellom, var utstyr, observasjoner og forklaring. Ulike mønstre bak vekslingen ble observert, og ni av disse mønstrene blir beskrevet som stier. Fem stier førte bort fra forklaring og to stier førte bort fra både utstyr og observasjoner. Disse stiene viste seg stort sett å være initiert av lærer. Lærerens åpenhet for elevenes situasjon trekkes frem som en viktig faktor for veiledningen, og det presenteres et poeng vedrørende fullstendige forklaringer og delvise forklaringer. Oppgaven presenterer også noen tanker om begrepet "korrekthet" og bruk av det i skolen og i denne oppgaven, hvorfor fokusskiftene utgjør en veiledningsdans, at lærerens åpenhet må være mer enn bare tilsynelatende og hvorfor etterspørring av delvise forklaringer ser ut til å være mer effektivt enn fullstendige forklaringer.en_US
dc.format.extent1041563 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.rightsCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.subjectDialogeng
dc.subjectveiledningeng
dc.subjectnaturfageng
dc.subjectfysikkeng
dc.subjectpraktisk arbeideng
dc.titleVeksling mellom ulike fokus i et utvalg av læreres veiledning av elever under praktisk natufagsarbeiden_US
dc.typeMaster thesis
dc.description.degreeMaster i Fysikken_US
dc.description.localcodeMAMN-PHYS
dc.description.localcodePHYS399K
dc.subject.realfagstermerhttp://data.ub.uio.no/realfagstermer/c014252
dc.subject.realfagstermerhttp://data.ub.uio.no/realfagstermer/c006890
dc.subject.realfagstermerhttp://data.ub.uio.no/realfagstermer/c013511
dc.subject.nus752113eng
fs.subjectcodePHYS399K


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record