Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSmistad, Marius Flagtveiteng
dc.date.accessioned2015-09-28T11:12:00Z
dc.date.available2015-09-28T11:12:00Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.date.submitted2015-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/10523
dc.description.abstractBreer kan være gode indikatorer på klimaendringer, og er viktig for Norges vannkraftverk- produksjon da avrenning fra breer gir mulighet til å produsere elektrisitet. Platåbreen Hardangerjøkulen, lokalisert på hovedvannskille mellom Vest- og Øst- Norge har opplevd signifikante endringer i areal og volum de siste 100 årene forårsaket av lokale klimatiske endringer. Sima kraftverket, lokalisert i Eidfjord Kommune, kan bli påvirket av breendringene fra Hardangerjøkulen i fremtiden, da etter hvert som breen minker, vil deler av avrenningen skifte retning mot øst - i motsatt retning fra Simakraftverket noe som kan påvirke lokal industrivirksomhet. Basert på fjernanalytisk data av breens areal og beregning av volumendringer siden 1920 til i dag, ser vi at breens areal har minket med -30,9 % og volumendringene viser en nedgang på -6,5 % fra 1961 til 2010. En økning i areal og volumendring er observert fra slutten av 1980-tallet til slutten av 1990-tallet-begynnelsen av 2000-tallet, forårsaket av en sterk positiv NAO-indeks som førte til mye vinternedbør. Vestsiden av Hardangerjøkulen, inndelt etter dreneringsbassenget, viste større endringer enn østsiden, forårsaket av klimatiske forskjeller. Automatisk kartlegging av Hardangerjøkulens areal er utført ved å anvende to ulike klassifiseringsmetoder- objekt-basert-bildeanalyse og piksel-basert-bildeanalyse med syv ulike Landsat-scener mellom 1984-2014 hvor den førstnevnte ga 2 % bedre resultater. «Lille istid» maksimum grenser ble forsøkt kartlagt ved hjelp av historiske kart, tidligere studier, observasjoner fra høyoppløselige-satellitt- og flybilder og høydekurver. I tillegg ble brehastigheten til fire utvalgte breutløp fra Hardangerjøkulen forsøkt beregnet for perioden 2013-2014. Ytterligere undersøkelser må til for at resultatene skal bli signifikante.en_US
dc.format.extent4279421 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectklimaendringereng
dc.subjectEidfjord Kommuneeng
dc.subjectbreendringereng
dc.subjectglasiologiske undersøkelsereng
dc.subjectgeografiske informasjonssystemeng
dc.subjectlokale klimaendringereng
dc.subjectHardangerviddaeng
dc.titleEn rekonstruksjon av brehistorien til Hardangerjøkulen gjennom de siste 100 årene, basert på fjernanalyse og GISeng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved.en_US
dc.description.localcodeGEO350
dc.description.localcodeMASV-GEOG
dc.subject.nus733111eng
fs.subjectcodeGEO350


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel