• Statistiske modellar for alder-periode-kohort-effektar i epidemiologi 

      Forland, Gunhild (Master thesis, 2011-05-20)
      Denne oppgåva ser på teorien for alder-periode-kohort-modellar og korleis desse kan implementerast i statistikkprogrammet R. Det er òg sett på korleis splinefunksjonar kan brukast i alder-periode-kohort-modellar og korleis ...