• Matematikk i tenårene - Matematikksamtalen som verktøy 

      Rosef, Ines Haugland (Master thesis, 2010-05-25)
      Matematikksamtaler slik begrepet blir brukt i denne teksten legger vekt på kommunikasjon og samarbeid mellom elever som vei til matematisk kunnskap, og bygger således på et sosiokulturelt læringssyn. Samtalene går ut på ...