• Begrepsforståelse i matematikkfaget 

      Vinnes, Eivind Ole (Master thesis, 2014-05-30)
      Intensjonen med denne oppgaven er å kunne gi en vurdering av hvilke matematiske basiskunnskaper elevene som begynner på videregående har og gi noen forslag til hva som kan gjøres for å forbedre undervisningen