• Algebra i første klasse 

      Lid, Elin Røkeberg (Master thesis, 2015-10-12)
      Oppgaven handler om algebra i første klasse. Hva er tidlig algebra og hvordan kan vi undervise på en slik måte at vi utvikler elevenes algebraiske tenkning? Tidlig algebra er ikke at vi underviser skolealgebra tidligere, ...