• Regresjonsmodeller i skipsforsikring 

      Schei, Ole Johan Sørensen (Master thesis, 2009-09-15)
      Masteroppgaven tar utgangspunkt i et datasett fra skipsforsikring og undersøker hva slags modeller som passer til skadefrekvensen for dette datasettet. Hovedfokuset for masteroppgaven vil være på generalisert lineært miksede ...