• Tenkningen som Jeg-hendelse 

      Skilbrei, Karina (Master thesis, 2008-11-19)
      Oppgaven er et forsøk på å forene diskusjonen omkring tenkningens natur og virkemåte i verden og undersøkelsen av jegets ontologi. Tradisjonelt har disse blitt behandlet som to separate undersøkelser. Gjennom en belysning ...