• Hydro, kunst og kapitalismens "ånd" 

      Matheussen, Espen (Master thesis, 2008-11-28)
      Oppgaven tar for seg hvordan utviklingen av bedrifters kunstsamling har utviklet seg sammen med utviklingen av kapitalismen. Boltanski og Chiapellos teori om kapitalismens nye ånd blir benyttet i en analyse av Hydro og ...