• Førtidspensjon og innvandrere 

      Vignes, Bo (Master thesis, 2011-08-25)
      Temaet for denne masteroppgaven er førtidspensjonering i form av uførepensjon og avtalefestet pensjon (AFP) blant førstegenerasjonsinnvandrere og personer født i Norge. Ved bruk av Forløpsdatabasen trygd studeres tre ...