• Taushetspliktens sosiale funksjon 

      Øyen, Else (Chapter, 1980)
      Et samfunns regler for taushetsplikt sier mye om samfunnet. Reglene sier noe om hvor åpent det er, om hvilke interesser som har krav på beskyttelse og om hvilke grupper som har makt til å beskytte sine interesser gjennom ...