• En sterk tro på noe vil ikke begrenses av fire vegger og et tak 

      Hjelmeland, Helene (Master thesis, 2023-12-01)
      Formålet med denne studien er å oppnå kunnskap om den yngre genererasjon kulturkristne sin religiøse livsverden gjennom hvordan de forstår religion i et moderne, multikulturelt samfunn kjennetegnet av religiøst mangfold. ...