• Den klassede kroppen. Smak og avsmak i den norske overklassen 

      Sølvberg, Lisa Maria Breistein (Master thesis, 2017-06-16)
      Denne masterstudien har som mål å kaste lys over hvordan kulturelle klasseskiller diskursivt gir seg uttrykk når det gjelder vårt aller næreste og tilsynelatende mest individuelle – kroppen. Med dette som overordnet fokus ...