• Norske kunstnere og det doble likestillingsparadokset 

      Heian, Mari Torvik (Peer reviewed; Journal article, 2018)
      Norske mannlige kunstnere har jevnt over høyere inntekter enn kvinnelige kunstnere, men hva denne inntektsulikheten kan skyldes er lite dokumentert. I denne artikkelen gjøres en analyse av data fra en spørreundersøkelse ...