• Når det intime blir offentlig. Kvinners erfaringer med åpenhet om brystkreft 

      Johansen, Venke Frederike; Andrews, Therese Marie; Haukanes, Haldis (Peer reviewed; Journal article, 2009)
      Det er i dag åpenhet omkring tema som tidligere var private og tabubelagte, blant annet gjelder det sykdom og problematiske livsforhold. Den rådende oppfatning er at åpenhet på disse områdene er til det gode. Helsemyndigheter ...