• Digitalisering av serviceyrker. Bankansattes erfaringer 

      Snähre, Oda A. (Master thesis, 2018-08-24)
      Denne studien utforsker bankansattes erfaringer med digitalisering i bank. Bakgrunnen for studien er å se på hvordan økt digitalisering fører til at også serviceyrker blir preget av store teknologiske endringer. Verdien ...