• På vei mot mer studentorientert undervisning og læring i geostatistikk 

      Iversen, Einar; Hannisdal, Bjarte (UPED-skrift, Working paper, 2018-01-31)
      Artikkelforfatterne har våren 2017 for første gang undervist emnet Geostatistikk (GEOV301) ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Emnet har, i likhet med resten av emneporteføljen ved universitetet, ...