• Veiledningsforholdet - samtaler om forventninger, prosess og struktur 

      Singhammer, John (UPED-skrift nr. 1/2006, Working paper, 2006)
      Jonny Hesthammer beskriver grundig hvordan de har brukt problembasert læring (PBL) som pedagogisk tilnærming kombinert med avansert IKT læringsmateriell og feltstudier i et ekskursjonsbasert kurs til Utah, USA. Studentevalueringer ...