• Internettbruk i Kongsberg kommune 

      Aarre, Eirik (Master thesis, 2003)
      Denne oppgaven vil handle om hvordan Kongsberg kommune som en av flere forsøkskommuner, har tatt i bruk Internett for blant annet å forsøke å øke det politiske engasjementet blant innbyggerne i kommunen. Internettdiskusjonen ...