• Kampen om faget - eit forskinsoversyn med vekt på lærarane si rolle 

      Børhaug, Kjetil; Helsvig, Kim Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2023)
      Fagdidaktikken gjeld alle sider ved skulefaget, men den samfunnsfagdidaktiske litteraturen er påfallande lite oppteken av kva som påverkar faget. Kritisk tenking for lærarar handlar også om å ta stilling til kva faget burde ...