• Ledet selvhjelp i Vekst- og mestringsprosjektene 

      Johnsen, Kristin (Master thesis, 2008-12-11)
      Studien omhandler fenomenet ledet selvhjelp i de såkalte Vekst- og mestringsprosjektene. Prosjektene finansieres av Opptrappingsplanen for psykisk helse og drives av Mental Helse Kompetanse. Gruppene er et tilbud til unge ...