• Democratic Legitimacy in South Asia and Beyond : Does Culture Matter? 

      Hossain, Akram (Doctoral thesis, 2022-08-12)
      Demokrati har fått verdensomspennende offentlig aksept som et ideelt system for styring. Forskere om demokrati utfører mye forskning, inkludert undersøkelser, for å identifisere kildene til legitimitet for demokrati. Denne ...