• Nettverk og koordinering i norsk utviklingssektor 

      Strand, Elin Osnes (Master thesis, 2016-05-29)
      Denne masteroppgåva tek sikte på å undersøke graden av nettverksrelasjonar og koordinering mellom norske aktørar som arbeider med utviklingsarbeid i Malawi. Det vert deskriptivt undersøkt både korleis nettverksrelasjonar ...