• Samhandlingsreformen og kommunen - Størrelse teller, planlegging avgjør 

      Grastveit, Thea Sofie Jåsund (Master thesis, 2016-12-01)
      Oppgavedelingen mellom de norske forvaltningsnivåene på helse- og omsorgsfeltet har vært i stadig utvikling. Den generelle tendensen har vært i retning av kommunen har fått stadig utvidet ansvar og stadig flere oppgaver. ...